COVID 19

Return to school COVID 19 Form /
COVID 19 форма за завръщане в училище
Download here / Изтегли тук – Questionaire child bg eng 

Формата за завръщане в училище трябва да бъде попълнена и подадена в първия учебен ден.

Основни правила при COVID 19

Българско училище „Азбука“ отговаря за предоставянето на безопасна работна среда за целия си персонал, както и безопасни условия за провеждане на учебния процес за всички ученици. БОКЦИ и целият училищен персонал са отговорни за осъществяването на безопасен учебен процес.

Родителски срещи

По възможност родителските срещи ще се провеждат онлайн. За да се спазят GDPR изискванията, комуникацията с родителите по имейл трябва да се осъществява през училищния такъв. Среща между учител и родител може да се проведе в училищната сграда единствено при крайна необходимост за това, при предварително заявено желание.

Вземане на децата от училище

За да се избегне струпването на много хора в училище, бихме искали родителите да вземат децата си експедитивно в посоченото часово време.

 • За предучилищната група – 12:20
 • За първи клас – 12:20
 • За втори и трети клас – 15:40
 • За четвърти клас – 13:00
 • За пети и шести клас – 16:00

Родителите за задължени да носят маска за лице, когато идват да вземат децата си.

Миене на ръцете

Измиването на ръцете както за деца, така и за учителите трябва да се извършва в съответствие с нашата Политика за измиване на ръцете, както следва:

 • Преди ядене и пиене
 • След ядене и пиене
 • След използване на носна кърпичка или киханe
 • След кашляне в ръце
 • След игра навън
 • След игра или работа с предмети като пясък, играчки, вода.
 • Винаги, когато ръцете са видимо мръсни
 • Преди да напуснат училище

Измиването на ръцете ще бъде съблюдавано за всяко дете.

Обяд

Децата трябва да носят опакован обяда си от вкъщи. Храната да бъде поставена в надписана кутия и да не се споделя. Всяко дете трябва да има собствена надписана бутилка с вода. Всички остатъци от храна трябва да бъдат прибрани в кутията и отнесени обратно у дома

Предмети от вкъщи

На този етап не е позволено носенето на предмети от вкъщи, като играчки, книги и други пособия. Молим родителите да съблюдават изпълнението на това правило, тъй като всеки донесен предмет ще бъде конфискуван за деня, което може да причини стрес на детето.

Почистване

Oсвен като задължение на почистващия персонал се очаква всички учители да изиграят своята роля в поддържането на чистота в класните стаи и работните зони.

Документи

Може да изтеглите по-подробно документите от тук:

Share this: