Записване за учебна година 2024 -2025

Изборът къде да учат Вашите деца заслужава внимание. Искаме да запазим българския дух, език и традиции в училище „Азбука“. С широко отворени врати Ви каним да се презапишете при нас или пък да ни се доверите за първи път за следващата учебна година!

Важна Информация!

БОКЦИ и родителския съвет

Със записването на Вашето дете/деца в училището поне един от родителите става задължително член на БОКЦИ или на родителския съвет. Това е нужно поради новите изисквания на ПМС 90, но и също така да се въведе по-голяма прозрачност в управлението на училището.

Училищната Такса

Училищната такса се заплаща предварително преди началото на учебната година по банков път. Размерът на училищната такса за 2024/2025 учебна година все още не е определен, но очакваме да е подобен на настоящата такса, която е 240 Евро на година за 1 дете и 440 Евро на година за 2 и повече деца в училището.

При презаписване на детето/децата за следващата година

При презаписване на детето/децата в следваща учебна година членството в горните организации се подновява автоматично и за родителите.

Готови ли сте за следващата учебна година?

Връщаме се на 14ти септември!

Какво точно учат нашите деца?

2024 – 2025 г.

Учебни Програми от МОН

Децата от първи до дванадесети клас се обучават по програми сертифицирани от Министерството на Образованието.

Удостоверения

В края на учебната година учениците получават удостоверения за завършен клас, еквивалентен на съответния клас по българската образователна система.

Матури по Български Език

От десети до дванадесети клас тече подготовка за ирландските матури по Български Език и Литература.

Свържете се с нас:

+353 85 767 2945

15 + 9 =