Home / Разни / Училище “Азбука” на българската общност в Дъблин, Ирландия
single

Училище “Азбука” на българската общност в Дъблин, Ирландия

Училище “Азбука”, Дъблин на 14 години

Училище “Азбука” отвори врати за своите ученици и техните родители в началото на учебната 2008/2009 година. Именно осъзнаването му като водещ образователен, но и културен притегателен център за българската общност в Дъблин наложи създаването на нова институция – Българския образователен и културен център в Ирландия (БОКЦИ), чиято главна цел беше и е да подкрепя функционирането, израстването и утвърждаването на училище „Азбука”, впрочем продължител на традициите на съществувалото до 2005 г. училище “Аз съм българче”.

Училището от самото си създаване е регистрирано към МОН и получава субсидии по програма “Роден език и култура зад граница”. През 2020 част от учителския състав напусна Азбука. Макар и поставено на изпитание заради пандемията и трудностите с набирането на квалифицирани преподаватели и със спечелването на доверието на почувствалата се раздвоена българска общност, училището оцеля през този труден период не на последно място и благодарение на мъдрото и гъвкаво ръководство на новата училищна ръководителка г-жа Мариана Монир.

През учебната 2021-22 училището се премести в нова, по-предразполагаща и добре оборудвана сграда в центъра на Дъблин. Основен принос за този успех има БОКЦИ, останалият му верен учителски колектив и новите попълнения в него, но най-вече родителите и децата, които повярваха в смислеността на мисията на училището, а именно то самото да се превърне в български образователно-културен дом и семейство и за ученици, и за родители в Дъблин. Сериозната обучителна и възпитателна работа в учебните часове естествено и спонтанно се допълва от множеството извънкласни дейности и занимания, балансирано ориентирани както към съхраняването и възкресяването на традиционните фолклорни практики, така към установяването на жив контакт с българските постижения в полето на изкуствата и литературата. Ала най-същественото за училището си остава атмосферата на задушевност и топлота, на доверие и приятелство вътре в общността: една атмосфера, която подобава на голямото българско семейство в неговия естествен дом – училище “Азбука”.

Започваме новата учебна 2022-23 с ценно попълнение от нови учители и с ново ръководство в лицето на директорката г-жа Радостина Стефанова и на зам.-директорката г-жа Екатерина Илиева, един компетентен, гъвкав и амбициозен управленски тандем, който – вярваме – ще ни преведе успешно през една – надяваме се – нормална, присъствена, пълнокръвна учебна година!

Автор: доц. Димитър Камбуров

Share this:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.