Уважаеми родители,

Поради затваряне на училището заради лошото време през м.Декември, заплащането на таксата за м.Декември се зачита за м. Март.

В момента събраните/ събираемите такси се отнасят за периода Януари, Февруари, Март 2011 както следва:

-90 евро за едно дете (по 30 евро на месец)

-135 евро за две деца (по 45 евро на месец)

-165 евро за три деца (по 55 евро на месец)

С уважение,

Петя Дойкова (счетоводител)