Училищни такси за 2010 / 2011 учебна година

на Българско училище “Азбука”, гр. Дъблин, Ирландия

Месечна такса спрямо брой деца в семейството, посещаващи училище “Азбука”: *

1 дете – 30 евро на месец

2 деца – 45 евро на месец

3 деца – 55 евро на месец

* Таксата за месец септември 2010, както и най-вероятно за месец юни 2011, е 15, 25 и 30 евро съответно за 1, 2 и деца.

Заплащането на училищните такси се извършва предварително за всеки три месеца. (По изключение, при желание на родителите с три деца, таксата за три деца може да се заплаща всеки месец, предварително.)

Първоначалната такса за септември, октомври и ноември 2010, 75 евро за едно и 115 евро за две деца, е дължима в началото на учебната година през месец септември.

Втората училищна такса за декември 2010, януари и февруари 2011, 90 евро за едно дете и 135 евро за две деца, е дължима в началото на месец декември.

Третата училищна такса за март, април, май и юни 2011 (таксата за месец юни ще бъде уточнена допълнително) е дължима в началото на месец март.

Заплащането на училищните такси се извършва или в брой на касиера на училището, Росица Мийхан, 087 9768531, по време на заниманията на училището или директно по банков път в банковата сметка на Българския образователен и културен център в Ирландия.

Бенефициент / Име на сметката: Bulgarian Educational and Cultural (Beneficiary / Account Name) Centre in Ireland

Номер на сметката (Account Number): 11595050

National Sort Code (NSC): 931365

IBAN: IE59 AIBK 9313 6511 5950 50

Банка (Account Bank): Allied Irish Banks, p.l.c.

BIC: AIBKIE2D

В случай че плащането се извършва по банков път е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в превода да бъдат упоменати името на детето / децата и месецът / месеците, за които се отнася таксата – в противен случай таксата може да не бъде отнесена правилно към съответното дете / деца и периоди. Ако желаете, при заплащане по банков път можете да изпратите и SMS на телефон 0857088263, упоменавайки за кое дете / деца и период е извършено плащане и на коя дата.