Училище Азбука набира деца, желаещи да изучават български език като втори език, по програмата ‘Аз уча български’.

За допълнителни въпроси, справки и записвания:

Петя Ангелова – тел.: 087 1714142,

e-mail: angpetmar@yahoo.co.uk