Искате ли да подобрите знанията си по френски език или да се подготвите за предстоящ изпит?

Преподавам френски език – всички нива.Завършила съм френска филология в СУ”Климент Охридски”, София и съм специализирала във Франция. Преподавала съм в езикова гимназия „Ромен Ролан”и ПМГ „Гео Милев”,гр. Стара Загора.
Дипломата ми е призната от ирландското министерство на образованието с право за работа в ирландските средни училища.
Мариана Монир
Тел.:0851003208, 15479925