Поздравления по случай кледа от директора на училище „Азбука“, от председателя на БОКЦИ и директора на ирландското училище (хазяин на българското) – 15/12/2012