😀Още един прекрасен ден в нашето училище.
🌿🍂Апликация – Есенно дърво с естествени материали.
🍂Дървета и храсти сменят зелената си премяна с шарена и многоцветна.
🍂Пъстроцветните листа танцуват есенен танц, прегръщат се от нежен ветрец, а слънцето се показва закачливо зад малки бели облачета.