Уважаеми родители,

На 13 февруари 2011, неделя, по време на учебните занятия на децата ще се проведе Общо Събрание на Българския Образователен и Културен Център в Ирландия (БОКЦИ). На събранието ще ви запознаем с дейността на БОКЦИ и училище ‘Азбука’ до момента, както и ще представим финансов отчет за получените и изразходваните средства от 2008 година до сега.

Всички са поканени!

От Управителният Съвет на БОКЦИ