Всички любители на българските народни танци, знаещи и можещи и незнаещи и

неможещи, са много добре дошли всеки четвъртък oт 19.00ч до 21.00ч в сградата

на Sophia Housing, 25 Cork Street, Dublin 8, да поиграем заедно някои от прекрасните

български хора и танци. Мястото се намира близо до The Coombe Maternity Hospital,

малко по-близо до центъра, на ъгъла между Cork Street и Ormond Street. (Hа

www.sophia.ie в Contact Us има карта.)

Заплащането ще е символично с единствената цел да покриваме наема на помещението.

Очакваме такса от 10 евро на месец или 3 евро на посещение, които, при наличие на

достатъчно ентусиасти, се надяваме да могат да се коригират в намаляваща посока.

Много ще се радваме на всеки и още повече на тези, които знаят и могат да ни помогнат

да научим повече от многото и много хубави български хора.

Очакваме ви!

За контакти и повече информация: Росица, 00 353 87 976 85 31

08/09/2014

To the attention of all fans of the traditional Bulgarian folklore dancing

(hora)

All fans of the traditional Bulgarian folklore dancing (hora), regardless of level of familiarity or

lack thereof, are very welcome to join us every Thursday between 7.00pm and 9.00pm at the

premises of Sophia Housing, 25 Cork Street, Dublin 8, for some traditional Bulgarian dancing.

This is located close to The Coombe Maternity Hospital, somewhat nearer to the city centre, at

the corner of Cork Street and Ormond Street. (Please see map available under ‘Contact Us’ on

www.sophia.ie.)

A small fee will be collected with the sole purpose of covering the rent on the premises. The

fee is expected to be in the region of €10 per person per month (for 4-5 weekly visits) or €3

per person per visit. If the number of enthusiasts increases, the fee can hopefully be revised

downwards.

We’ll be delighted to see everybody at our weekly meetups and especially those of you who

know more and will be able to help us learn more of the many fantastic Bulgarian dances

(hora).

Looking forward to see you on Thursday!

For additional information: Rositsa, 00 353 87 976 85 31

08/09/2014

Share this: