Коледно представление на децата от училище „Азбука“ – 15/12/2012