Голяма част от разходите се финансират от програмата  Министерството на образованието за Българските училища в чужбина, но за останалите училището разчита на финансиране от външни и вътрешни източници.

Обръщаме се към българската общност, родители и съмишленици, за набиране на дарения, необходими за съществуването на училището. Вашата помощ идва до децата и подпомага общото развитие на училището, организирането на събития и национални празници и разпространяването на дейността му.

Помагайки на училището, помагате и на бъдещите българчета – граждани на света и съхраняването на българското, макар и далеч от България!

Всеки дарител получава сертификат за дарение и писмо за това, как са оползотворени средствата в края на всяка учебна година.

За дарения:

Банкова сметка

IBAN: IE59 AIBK 9313 6511 595050
BIC: AIBKIE2D
Account number: 11595050
NSC 93-13-65

Благодарим Ви, скъпи съмишленици!