Българското училище „Азбука“ в град Дъблин в Седмицата за България, Нина Цанева Програма Христо Ботев – „Нашият ден

Как посреща празниците Българското училище „Азбука“ в Дъблин, Ирландия, в своята Седмица за България? Да съхрани българското у децата си – това е основната мисия на училището и неговите преподаватели. 

„Ние бяхме едно от първите училища, регистрирани по постановлението от 2011 г. Сега задачата ни е да пазим това, което сме създали. Като статут не сме се променили много. Мисля, че като училищен ръководител съм много по-уверена. Мисля, че сме един страхотен екип – уникални учители, колеги… Ние сме и приятели – всички сме тук със сърцата и душите си. Тук в Дъблин сме 8 учители, 1 учител – Кремена Чинова е в Тюламор. Пак в Дъблин имаме трима ръководители на извънкласни дейности – двама по танци и един по спорт.“ – разказва директорката на училището Зорница Гоган.

Българско училище „Азбука“ в град Дъблин, Ирландия, отваря врати в началото на учебната 2008/2009 година по инициатива на българи, желаещи децата им да изучават майчин език, и с активната подкрепа на тогавашния посланик на България в Ирландия Емил Ялнъзов и съпругата му Силвия Николова. В последствие е създаден Българският образователен и културен център в Ирландия (БОКЦИ), чиято основна цел е да подкрепя функционирането и утвърждаването на училище „Азбука”. To e продължител на традициите на съществувалото до 2005 г. училище “Аз съм българче”.

Петя Сейменова, учител в Българското училище „Азбука“ в Дъблин, сподели своя опит:

„Близо 10 години работя тук. Тази работа ми дава връзка с България, чувствам се като у дома. Ние сме хората, които окуражаваме децата да говорят на български и се опитваме да предадем нашата любов към родината. Всяка година предавам частица от българските култура и знание на българските, а и на ирландските деца.“  

Петя Сейменова, учител в Българското училище „Азбука“ в Дъблин, сподели своя опит:

„Близо 10 години работя тук. Тази работа ми дава връзка с България, чувствам се като у дома. Ние сме хората, които окуражаваме децата да говорят на български и се опитваме да предадем нашата любов към родината. Всяка година предавам частица от българските култура и знание на българските, а и на ирландските деца.“  

  • Анкета на Нина Цанева с деца от Българското училище “Азбука“ в Дъблин за “Нашият ден“

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101235706/dablin-uchilishte

Share this: