• Нашите Учители

    Представяме ви нашия учителски екип - Радостина Стефанова, Екатерина Илиева, Димитър Камбуров, Борянка Марова, Галина Василева, Айля Мустафова, Джейлян Енева и Дориана Боева.

    Учители
  • Аудио, Видео и Фото Галерия

    Снимки, видео и звук от нашите празници и делници през годините.

    Галерия

Училище на българската общност в Дъблин, Ирландия

Училището ни отвори врати в началото на учебната 2008/2009 година. В последствие бе създаден Българският образователен и културен център в Ирландия (БОКЦИ), чиято основна цел е да подкрепя функционирането и утвърждаването на училище „Азбука”. To e продължител на традициите на съществувалото до 2005 г. училище “Аз съм българче”. Училището е регистрирано към МОН и получава субсидии по програма “Роден език и култура зад граница”.

Проекти по "Еразъм"

Училище "Азбука" участва в редица проекти по европейската програма "Еразъм"

Успешно бе приключен проекта "Традиционни Пролетни празници в Европа"

БОКЦИ

Български образователен и културен център в Ирландия

БОКЦИ е организацията, която представлява училище "Азбука" пред МОН.

Родителски съвет

Родителския съвет е важен орган, който се изисква от ПМС 90 и който контролира дейността на училището.

Призоваваме всички родители да се запишат в родителския съвет за да имат преки наблюдения върху изразходването на финансите на училището.

Мнения

Мнения на ученици и родители за училище "Азбука".

Училището е най-важният притегателен център на българската общност в Дъблин. Тук деца и родители срещат свои приятели и общуват на български език.

Новини/Събития