Записване

Home / Записване

Записване

Благодарим Ви, че избрахте да поддържате българския език и българския дух у своите деца, като ги запишете да посещават нашето училище!

Ако Вашето дете вече е било записано в училище “Азбука”, Дъблин, ние вероятно имаме вече вашите данни.

В този случай, моля, попълнете формата – тук – за потвърдите желанието си да го презапишете за следващата учебна година. Форма за презаписване на ученик, който вече е посещавал училището.

Ако Вашето дете не е посещавало по-рано училище “Азбука”, Дъблин, моля, да попълните формата за записване на нови ученици.

Ето какво е важно да знаете:

  • Със записването на Вашето дете/деца в училището поне един от родителите става задължително член на БОКЦИ или на родителския съвет. Това е нужно поради новите изисквания на ПМС 90, но и също така да се въведе по-голяма прозрачност в управлението на училището.
  • При презаписване на детето/децата в следваща учебна година членството в горните организации се подновява автоматично.
  • Училищната такса се заплаща предварително преди началото на учебната година по банков път. Размерът на училищната такса за 2021/2022 учебна година е 200 Евро на година за 1 дете и 360 Евро на година за 2 и повече деца в училището.

Share this:

You must be logged into post a comment.