Ако детето има две имена въведете само тях.
Въведете имена на родител.
Попълнете настоящия адрес на родителя ако е различен от адреса на детето.
Ако желаете може да въведете име на втори родител.
Ако желаете може да въведете телефон на втори родител.
Ако желаете може да въведете Email за връзка с втори родител.
Попълнете настоящия адрес на втория родител ако е различен от адреса на детето.
Посочете ако трябва да знаем нещо за здравето на вашето дете.