Учители

Home / Учители

Учители

Нашата директорка

Мариана Монир
Образование: Френска филология – СУ „Климент Охридски“, София Двегодишна преквалификация за учител по английски език в СУ „Климент Охридски“ – София. Английска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Квалификация „История и структура на ирландското образование“ – 2012 г. за признаване на дипломата от ирландската образователна система. Професионална реализация: Учител по френски и английски език на ученици от 1 ви до 12 ти клас гимназия с преподаване на руски език „Максим Горки“ гр. Стара Загора Учител по френски и английски език в гимназия за преподаване на чужди езици „Ромен Ролан и ПМГ „Гео Милев“ , гр.Стара Загора Хоноруван преподавател по френски и английски език в Тракийски университет гр. Стара Загора Учител в българско училеще „Азбука“ от 2013 г. до 2018г. Преводач: World Perfect Translations, Дъблин, Ирландия В професионалното си развитие винаги съм се водила идеята, че децата са моето вдъхновение и мотивация за работа. Когато се отнасяш към тях с любов и отдаденост, те винаги ти се отплащат със същото. Добрите резултати, към които се стреми всеки учител идват само, когато има взаимно доверие и уважение. “Да обучаваш – означава да се учиш двойно.” – Жозеф Жубер Ще преподава в 4 ти и 5ти и 6ти клас.

Нашите учители

dkamburovДимитър Камбуров

Доцент по литературна теория към едноименната катедра на Факултет по славянски филологии на СУ. Автор на: Явори и клони, изд. Фигура, София, 2003; Българска лирическа класика, изд. Просвета, София, 2005; Съ-редактор заедно с Ирина Новикова на Men in the Global World: Integrating Post’Socialist Perspectives, Kikimora Publications, Aleksanteri Institute, Helsinki, 2003, ISBN 952-10-1308-7.; с Мария Василева на Pro Art/ Арт Про, Алтера, София, 2007; с Михаела Харпър на Bulgarian Literature as World Literature, Bloomsbury Publishing House, New York, 2020. От 2014 е български лектор в Тринити колидж, Дъблин, Ирландия, както и учител по български език и литература в училище “Азбука” в същия град. Преподавател по български език от 8-ми до 12-ти клас.

Винаги съм се преживявал като учител по четене, все едно на какво равнище съм преподавал. Академичният ми опит ми помага да разширя духовния хоризонт и общата култура на гимназистите, да ги потопя в многообразието от изказни и изразни възможности на българския език и да ги науча да четат, проумяват и разграничават какво уж и какво всъщност казват всякакви видове текстове.


Радостина Стефанова

Образование: Бакалавър „Специална педагогика“ специализация Логопедия, в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. Магистър”Психология” към Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Допълнителни квалификации: треньор по народни танци, акробатични рок енд рол, гимнастика и зумба. Учител по български език и литература на подготвителна група в българско училище “Азбука”, Дъблин от 2012г до 2014г 2009 – открива собствен клуб и Студио по танци в Дъблин. Учител по танци и хореограф повече от 10 години. Преподава на деца от различни възрастови групи. Най-големият знак за успеха на един учител е да може да каже “Сега децата работят сякаш не съществувам.” Мария Монтесори Учител в 1ви и 2ри и 3ти клас.


Борянка Найденова-Марова

Образование: Великотърновски университет “Св. св.Кирил и Методий” специалност бакалавър по Информатика с правоспособност за учител по Информационни технологии -2002 г. Магистратура Компютърна Мултимедия – 2003 г. Професионална квалификация Английска филология към Великотърновски университет “Св. св.Кирил и Методий” – филиал Плевен – 2007 г. Професионален реализация: От 2004 до 2007 – учител по информатика и инф. технологии в Гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, където преподава на ученици от 4 до 12 клас. Учител на английски на деца от 1-4 клас училище “Вела Благоева“, Велико Търново Quality Assurance Specialist в софтуерна фирма. Дейности: „ Като родител на 3 деца станах част от родителски кооператив “Слънчева пътека” – алтернатива на детските градини, в която родителите са главни действащи лица. Там заедно с други майки имах възможност да обучавам и да се занимавам с отглеждането на деца от 2 до 6 години по метода на Мария Монтесори.“ Мото: „Всеки човек има неопределено количество потенциал и енергия която ‚ ако му се даде шанс да разгърне ще постигне лесно това за което мечтае.“ Помощник учител във 2ри и трети клас.


Галина Вълчева Василева

Образование: Институт за детски и начални учители „ Тина Киркова ” гр.Добрич. Професионален опит: Учител в детски градини (2,5-6г.) , Учител начален курс . Целенасочена и мотивирана личност. Работи с деца от различни възрастови групи и техните родители, притежава широк спектър от качества, които са ценни и полезни за работата на един учител. Работи успешно в екип, иновативна и креативна личност готова да отговори на предизвикателствата на съвременното образование. Позитивна и енергична. Компютърна грамотност Владее руски език и начално ниво на английски език. Свири на музикални инструменти, рисува. Комуникативна , адаптивна и креативна. „ Обичам работата с деца и ѝ се отдавам изцяло и безрезервно.“ Помощник учител в предучилищна група.


Екатерина Георгиева Николова-Илиева

Образование: ВТУ „Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново Филолог – специалност руски език и литература Втора специалност – история Qualifications Recognition – Ireland – Level 8 Професионална квалификация: Тракийски университет – гр.Стара Загора учител по английски език V – XI клас Професионален реализация: Дългогодишен преподавател по английски и руски език и история, както и класен ръководител на ученици в гимназиален курс на обучение IX – XII клас. Автор на: 1. Образователен проект по направление „Роден език зад граница“ на МОН-България „Аз говоря български“ 2. Методическо ръководство за преподаване на български език като втори Учител по история.


Share this:

You must be logged into post a comment.