Уважаеми родители,

Таксите за училище „Азбука“ за 2015/2016 година ще бъдат следните:
190 евро на дете при едно дете в семейство
340 евро на дете при две деца в семейство

Този размер на таксите за тази учебна година успяхме да задържим благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на образованието, младежта и науката в България.

При заплащане по банков път, моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочите в превода името на детето / децата. Данните на банковата ни сметка са:

Бенефициент/ Име на сметката(Beneficiary / Account Name): Bulgarian Educational and Cultural Centre in Ireland

Номер на сметката (Account Number): 11595050

National Sort Code (NSC): 931365

IBAN: IE59 AIBK 9313 6511 5950 50

Банка (Account Bank): Allied Irish Banks, p.l.c.

BIC: AIBKIE2D

Моля, задължително напишете името на детето и съответния клас.

 

––––––––––––––––––

Dear parents,

The School fee for 2014-2015:

€ 190  for 1 child and

€  340 for 2 or 3 children in one family who is going to “Azbuka” . There is no options to pay it in two halves.

These amounts are applying for the children of all ages.

There is no option to pay for one day visit any more.

The deadline for payment is 1/11/2015.

Please make payments to BECCI (Bulgarian Educational and Cultural Centre in Ireland)

The Bank details are :

Name –AIB

National Sort Code –  93-13-65

Account Number  – 11595050

Please write the name of the child and class. (example- Maria Petrova 2 кlаs.)