Home / Обяви / Такси на училище „Азбука“ за учебната 2021/2022 година
single

Такси на училище „Азбука“ за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

Таксите за училище „Азбука“ и за 2021/2022 остават непроменени, както следва:

200 евро на дете при едно дете в семейство
360 евро общо за две (три) деца от едно семейство

Този размер на таксите успяхме да задържим  за тази учебна година благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката в България.

При заплащане по банков път, моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочите в превода името на детето / децата. Данните на банковата ни сметка са:

Бенефициент/ Име на сметката(Beneficiary / Account Name): Bulgarian Educational and Cultural Centre in Ireland

Номер на сметката (Account Number): 11595050

National Sort Code (NSC): 931365

IBAN: IE59 AIBK 9313 6511 5950 50

Банка (Account Bank): Allied Irish Banks, p.l.c.

BIC: AIBKIE2D

Моля, задължително напишете името на детето и съответния клас. (например, Мария Петрова 2 клас или Maria Petrova – 2 class)

Таксата също може да бъде заплатена в брой при Надежда Ускова.

Ако ученикът се откаже да посещава училището, сумата не се възстановява.

Краен срок за заплащане на таксата – 15/09/2021 година по банков път или в брой на първя учебен ден.

Таксите за всяка учебна година се определят спрямо бюджета на училището на общо събрание на Родителския съвет и БОКЦИ.

––––––––––––––––––

Dear parents,

The School fee for 2021-2022:

€ 200  for 1 child and

€  360 for 2 or 3 children in one family who is going to “Azbuka” .

There is no options to pay it in two halves.

These amounts are applying for the children of all ages.

There is no option to pay for one day visit.

The deadline for payment is 15/09/2021.

Please make payments to BECCI (Bulgarian Educational and Cultural Centre in Ireland)

The Bank details are :

Name –AIB

National Sort Code –  93-13-65

Account Number  – 11595050

Please write the name of the child and class. (example- Maria Petrova 2 кlаs.)

Cash will also be collected by Nadezhda Uskova.

There is no refund on the fee.

Fee is calculated per academic year per child (there is siblings discount). An annual meeting with Parents Association and BECCI takes place at the beginning of each school year.

Share this:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.