Уважаеми родители,

Ние няколко години не бяхме увеличавали таксите, но тази година наема на сградата в която се помещаваме е значително увеличен, а също така и всички разходи, които имаме се вдигат.
Това ни постави пред трудното решение да увеличим таксите за тази учебна година, както следва.

240 евро на дете при едно дете в семейство
440 евро общо за две (три) деца от едно семейство

Този размер на таксите успяхме да задържим  за тази учебна година благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката в България.

Срокът за внасяне на таксите през учебната през 2022/2023 учебна година е до 31 октомври 2022г. Заплащане на таксите в брой в първия учебен ще се извършва във салона, след предвиденото тържество.

При заплащане по банков път, моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочите в полето „основание за плащане“ името на детето / децата и в кой клас се обучава например, Мария Петрова 2 клас или Maria Petrova – 2 class).

Данните на банковата ни сметка са:

Бенефициент/ Име на сметката(Beneficiary / Account Name): Bulgarian Educational and Cultural Centre in Ireland

Номер на сметката (Account Number): 11595050

National Sort Code (NSC): 931365

IBAN: IE59 AIBK 9313 6511 5950 50

Банка (Account Bank): Allied Irish Banks, p.l.c.

BIC: AIBKIE2D

Ако ученикът се откаже да посещава училището, сумата не се възстановява.

Таксите за всяка учебна година се определят спрямо бюджета на училището на общо събрание на Родителския съвет и БОКЦИ.

––––––––––––––––––

Dear parents,

The School fee for 2022-2023:

€ 240  for 1 child and

€  440 for 2 or 3 children in one family who is going to “Azbuka” .

There is no options to pay it in two halves.

These amounts are applying for the children of all ages.

There is no option to pay for one day visit.

The deadline for payment is 31/10/2022.

Please make payments to BECCI (Bulgarian Educational and Cultural Centre in Ireland)

The Bank details are :

Name –AIB

National Sort Code –  93-13-65

Account Number  – 11595050

Please write the name of the child and class. (example- Maria Petrova 2 кlаs.)

Cash will also be collected by Nadezhda Uskova.

There is no refund on the fee.

Fee is calculated per academic year per child (there is siblings discount). An annual meeting with Parents Association and BECCI takes place at the beginning of each school year.