Home / Разни / Среща с първата дама на България – г-жа Десислава Радева
single

Среща с първата дама на България – г-жа Десислава Радева

На 27.02. в посолството на Република България в Дъблин се състоя среща с първата дама на България, г-жа Десислава Радева. На нея присъстваха представители на трите български училища в Ирландия, като от БУ“ Азбука“ това бяха – председателят на БОКЦИ, Мариян Аданов, директорът на училището, Мариана Монир, зам. директорът Радостина Стефанова, учителите – Боряна Марова, Валентина Христова Яо, Даниела Венкова– член на БОКЦИ.

Срещата беше открита от Посланик Гергана Караджова, която отбеляза в каква трудна и драматична обстановка се намира светът, а след това представи на високия гост, г-жа Радева, трите училища като подчерта значението им за развитието на българската общност в Ирландия. След това даде думата на Мариана Монир, директор на БУ “Азбука“, която разказа за дългия път на развитие на училището, че то е създадено от родолюбиви родители, чието желание е било децата да учат майчин език и да не забравят българските си корени. В словото си тя подчерта, че както тогава, така и сега, всички инициативи на тези радетели на родния език активно се подкрепят от българското посолство в Ирландия. В последствие е създаден Българският образователен и културен център в Ирландия (БОКЦИ), чиято цел е да подпомага функционирането и утвърждаването на училището.

Училището работи заедно с българските училища по проекти по програмата „Еразъм“ на ЕС. В момента се приключва друг проект по програмата Еразъм+ с основен партньор от Франция.

То предлага обучение по три предмета от програмата на МОН – български език и литература, история и цивилизации и география на България. Работата в училището носи онзи възрожденски дух и любов към България, който ни дава сили и ни вдъхновява в работа ни с децата, подчерта г-жа Монир.

Голяма гордост за всички е прекрасният екип от квалифицирани педагози като доц., д-р Димитър Камбуров, преподавател в гимназиална степен в училище „Азбука“ и в Trinity College, Дъблин. Той води обучението на учениците за Leaving Certificate, матура по български език.

Извънкласните дейности са неизменна част от работата на училището. Те сплотяват българската общност и я правят съпричастна към живота на родителите и децата.

Кои са те:

Нова Българска Митология 2020/21 г. Тя имаше за цел да преосмисли по нов начин възприятията на учениците за културното наследство и фолклорната памет, заложена в мирогледа на българина, български народни танци с групи от ДГ и 2 -4 клас.

Театрално изкуство за деца от 3 и 4 клас чиято цел е да създава театрални постановки за празниците на училището, да дава знания, да изгражда култура и любов към театъра, чрез драматизации по български народни приказки.

А една изключително важна и затрогваща реализация е танцовият фолклорен състав „Ритъм“, където родители се учат на български хора и стъпки.

След изложението на училищния ръководител последва изпълнение на клуба по театрално изкуство с постановката на приказката “Тримата братя и златната ябълка“, в която децата , с много артистичност пресъздадоха любимите фолклорни образи.

Представянето на училището завърши с кръшна ръченица. Народните ритми накараха душата да затрепти и да заиграе в неравноделния такт на българската народна музика и ни върнаха в Родината, която винаги ще носим в сърцето си.

Срещата продължи с представянето на другите училища и тяхната програма.

След като то приключи, думата взе г-жа Десислава Радева. В словото си тя изтъкна , че е приятно изненадана от активната дейност на българските училища в Дъблин и е трогната от изпълненията на децата и любовта, която българската общност храни към Родината.

Срещата приключи с лек коктейл и непринудени разговори в приятелска атмосфера.

Благодарим много на българското посолство в Дъблин за страхотния празник, който организира и даде възможност на българите да се срещнат отново и да контактуват помежду си.

Share this:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.