На 09-01-2011- “Азбука” отваря врати за нормални занятия.
(От училищното настоятелство)