За „Азбука”- българското училище в гр. Дъблин

•       Училището ни отвори врати в началото на учебната 2008/2009 година. В последствие бе създаден Българският образователен и културен център в Ирландия (БОКЦИ), чиято основна цел е да подкрепя функционирането и утвърждаването на училище „Азбука”. To e продължител на традициите на съществувалото до 2005 г. училище “Аз съм българче”.

•        От самото начало в училището се учат около 20 деца от български и смесен произход на възраст от 3 до 12 години, а техни преподаватели са специалисти с висше педагогическо образование.

•        През 2009 г. училище “Азбука” кандидатства за пръв път по програмата на МОН “Роден език и култура зад граница” и получи допълнително финансиране на своите дейности в размер от 80% от годишните разходи.  Това позволи да се

–   намали размера на учебните такси

–  увеличат предлаганите учебни програми, като се включи и История на България .

•       Към училището функционират и групи за народни танци

 

Структура на обучението за учебната 2010/2011 г.

    • Детска група ( 5 год.)
    • Подготвителна група (5-6 год.)
    • Български език и литература
    • История на България за учениците

Учениците, работещи по националната учебна програма имат възможност да получат свидетелства за завършен съответен клас, признаващи се в България без допълнителни изпити.

Нашите успехи

Международен литературен конкурс “Стефан Гечев” на Агенцията за българите в чужбина – 2009 г.

Първа награда (6-10 г.) – Диана Панова (съчинение)

Поощрителна награда (6-10 г.) – Стефан Дойков (съчинение), Мария Дойкова (стихотворение)

Награждаване

Конкурс за рисунка „Баба Марта“ на Асоциацията „Български език – език европейски“, Франция – 2010 г.

Първа награда (6-9 г.) – Александър Хейуд-Джоунс

Участие на Самюел Хейуд-Джоунс

Проект „Награди за успелите деца на България“ на Фондация „Димитър Бербатов“ – 2009 г.

Номинация – Диана Панова

Конкурс за рисунка „Коледа“ на английското училище – 2008 г.

Децата от училището се включиха в международния конкурс за рисунка на коледна тематика и бяха удостоени с грамоти