Училище ‘Азбука’ набира до 30/11/2010 деца  желаещи да изучават български език като втори език по програмата ‘Аз уча български’.

За допълнителни въпроси, справки и записвания:
Екатерина Илиева (преподавател):   т . 860739368,  е.м.: egotin@gmail.com

Татяна Аданова (директор):                т.  868936739,   е.м.: tatyanaadanova@yahoo.co.uk