БОКЦИ – Български образователен и културен център в Ирландия

Мариян Аданов – председател на БОКЦИ
Гергана Тороманова – зам. председател БОКЦИ
Даниела Венкова – член на УС на БОКЦИ

Надежда Ускова – счетоводител/касиер

Росица Станева – секретар