Учители

Нашата директорка

 

ЗорницаЗорница Гоган

Завършила е „Начална училищна педагогика“ и след това „Английска филология“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работила е 11 години като начален учител, учител по Английски език в начален курс, и учител по Английски език в среден и горен курс. В училище „Азбука“работи от септември 2010 година.

„Истинското послание зад думите „Човек е учител по душа, не по професия“ разбрах, когато напуснах учителската си работа в България и се установих тук, в Дъблин, през 2008 година. Изключително много ми липсваше положителната емоция и удовлетворение от всекидневната ми работа с децата. Благодаря на всички, които ме направиха част от тази позитивна и благородна идея, наречена Българско училище „Азбука“.

———————————————————————————————————————–

Нашите учители

Петя Сейменова

Завършила “Начална училищна педагогика с чужд език” и “Приложна психология”  в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. В училище “Азбука” работи от септември 2011 година.

“Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.”Паулу Коелю

———————————————————————————————————————–

Алина Радева

Преподавател по български език и литература в прогимназиален етап, специалност “Българска филология”. Като учител в училище “Азбука” работи от неговото откриване през 2008 г. Работила е и с деца, за които българският език не е основен.

“Вярвам, че човек, за да оцелее в днешния свят трябва да е широко скроен, високо образован и смело да приема предизвикателствата.”

———————————————————————————————————————–

Милена Ковачева

Завършила е “История и география” към ЮЗУ”Неофит Рилски”- Благоевград-бакалавърска степен, а след това “История”- магистърска степен към ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”. Работила е 11 години като учител по история и география с ученици от пети до осми клас. В училище “Азбука” работи от септември 2012 г.

“Да дарявам децата със знания е най-доброто, което мога да им  дам от себе си.
А тук, извън Родината,когато ги слушам как разказват за нея, за нашите национални герои  и светини,за нашата китна природа,аз знам,че българският корен е жив и няма  лесно да бъде изтръгнат от детските сърца.България  и всичко българско е с нас,щом влезем в часовете на училище “Азбука”. Това ме прави щастлива.”

———————————————————————————————————————–

Кремена Чинова

Завършила “Българска филология” към Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”. Преподава в  училище “Азбука” в класа в Туламор от септември 2012 година.
“Целта, която трябва да имаме при възпитанието на младите хора, е образованието на сърцето, разума и ума.” Жан-Жак Русо

———————————————————————————————————————–

danismith

Йорданка Смит

Завършила е Национална Спортна Академия “Васил Левски” в гр.София. През 2007 г. завършва следдипломна клалификация в UCD в Дъблин.
Работила е с различни възрасти деца.
В училище “Азбука ” е от януари 2014.

“Най-важното за малките деца е да знаят ред. Особено ако сами си го определят.”
Любимите цитати на Пипи дългото чорапче

———————————————————————————————————————–

tzvetyЦветанка Радева

Завършила е Филологически факултет на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”.
Дипломира се с професионална квалификация “учител по български и руски език”, магистърска степен.
Работила е 18 години като учител по български и руски език в прогимназиален етап.
В училище “Азбука” работи от месец ноември 2013 г.

“Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.
На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден – с нови въпроси, идеи и приятелства.
Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина,онова,което изгради, ще трае вечно.”
Джон У. Шлатър

—————————————————————————————————-

Мариана МонирМариана Монир

Завършила е френска филология в Софийски университет “Климент Охридски” и английска филология, магистърска степен, във Великотърновски университет”Св.Св. Кирил и Методий”. Работила е като учител по френски и английски език в ГПЧЕ”Ромен Ролан”, гр. Стара Загора и ПМГ”Гео Милев” , гр. Стара Загора. Същевременно е била учител по чужд език на деца от 1-ви до 4-ти клас.
Работи в училище “Азбука” от септември 2013 г.


“Приемам работата ми в българското училище “Азбука” като естествено продължение на всичко, на което съм посветила живота си – работата с децата. Само, че сега предизвикателството е още по-голямо, защото любовта, която нося в сърцето си към професията и вдъхновението, което черпя от моите ученици ме карат да мисля, че нашата просветителска мисия извън родината придобива особена значимост . Това е мисия изпълнена с много всеотдайност и вяра, за да можем да предадем онова родолюбие и любов към България, които да осветяват житейския път на нашите ученици, където и да се намират по света.

———————————————————————————————————————–

Петя Ангелова – Кируан

Завършила е “Приложна лингвистика – Английски и френски език” във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. От 12 години работи с деца от различни възрастови групи като учител по английски език. В училище “Азбука” работи от септември, 2011 година.

„Букварче
Имам си другарче
книжка шарена-букварче.
То ме учи как да пиша
и да мога да чета.
За да зная всичко,
всичко за света.
Иван Мишев.

———————————————————————————————————————–

200x200_eliЕлена Панайотова

Завършила e Бакалавър Специална Педагогика и Магистър по Начална Училищна педагогика към Софийски университет “Климент Охридски”. Работила е като учител по английски език в предучилищна група. През 2009 г. става част от екипа на 120 ОУ “Г.С.Раковски” гр. София и поема по трудния, но изпълнен с невероятни емоции път на училищното образование. В училище “Азбука” работи от септември, 2014 година.

“Тази възможност ми показа тръпката, радостта и гордостта да бъдеш учител, да докосваш детските сърца и да посееш в тях любовта към живота, знанието и бъдещето.”

 

 

 

Leave a Reply